• kurv
  • 0 vare(r) i kurven
MEDISIS
  • til Medisis forside
  • Kontakt Medisis
  • Medisis på facebook
Du er her: Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

ORDREROPTAGELSE
Tilbuddet er først bindende ved MEDISIS ordrebekræftelse, og gælder derefter i 7 dage

PRISER
Prisen er den på ordrebekræftelsesdagen gældende, og angives normalt inkl. moms og forsendelse. Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker udefra kommende ændringer udenfor MEDISIS kontrol, kan MEDISIS forhøje prisen i henhold til ovenstående,  dette skal dog meddeles inden varens afsendelse.

BESTILLING
Bestilling af varen kan ske hos www.medisis.dk. Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms, hvis ikke andet fremgår. Vi tager forbehold for udgåede varer, trykfejl, restordrer og leverandørsvigt.

LEVERING
MEDISIS drager normalt omsorg for forsendelsesmåden, og ved franko levering er det på MEDISIS risiko. MEDISIS er ikke ansvarlig overfor køber, når force majeure omstændigheder indtræder ,og andre ting som MEDISIS ikke er herre over. Kunden kan derfor ikke stille krav om erstatning i ovenstående tilfælde.

FRAGT- OG EKSPEDITIONSOMKOSTNINGER
Der vil blive pålagt fragt- og ekspeditionsomkostninger på varer, som sendes. Disse omkostninger er specificerede i indkøbsvognfunktionen. Prisen på fragt bliver fastsat efter vægt og hvor i landet leveringen sker.

BETALING
Alle angivne priser er inkl. 25% moms. Alle priser vises i danske kroner (DKK). Du kan betale dine varer med dankort. Pengene bliver først hævet, når alle alle bestilte varer er afsendt. Når du betaler med overnævnte kort, kan data, du sender i forbindelse med købet fra dit betalingskort, kun læses af pbs, da data sendes krypteret via SSL.

i indkøbskurven, samt inden endelig ordreafgivelse vises samlet pris (DKK) inkl. moms og fragt. kontroller om prisen stemmer, inden du godkender betalingen.

Efter bestilling får du tilsendt en e-mail, som bekræfter bestillingen af varer, samt til hvilken pris varerne er bestilt, og hvad leveringsomkostningerne er.

PRODUKTÆNDRINGER
MEDISIS er berettiget til at gennemføre produktændringer, der kan ske uden ulempe for køber.

PRODUKTEGNETHED
Medisis har intet ansvar for, at leverede produkter egner sig eller lovligt må anvendes til det af kundens påtænkte formål.

HEMMELIGHOLDELSE
Kunden må ikke videregive oplysninger om indhold og sammensætning af MEDISIS produkter.

RETURNERING
MEDISIS følger forbrugeraftalelovens bestemmelser for returnering af købte varer, hvilket betyder, at du har 14 dages returret fra den dag varen modtages. Returnering kan kun ske, såfremt varen fremstår i samme stand og mængde som ved modtagelsen og såfremt du returnerer varen senest 14 dage efter levering. Returnerer du varen sker dette for egen regning og risiko. Når varen er kommet retur, kontrollerer MEDISIS om betingelserne for udnyttelse af forbrugerretten er opfyldt, og i bekræftende fald refunderer MEDISIS den betalte købesum til din konto indenfor få dage. Husk at oplyse din banks registrerings- og kontonummer.  

REKLAMATION
Kunden er forpligtet til at undersøge leverede varer straks efter modtagelsen. Reklamationen skal fremsættes senest 8 dage efter varens modtagelse.

ANSVAR
Erstatningsansvar for skader, herunder produktansvar ved kundens dokumenterede tab er MEDISIS ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

VÆRNETING OG LOVVALG
Alle tvister om ordre eller kontrakter skal, medmindre andet er bestemt, anlægges ved MEDISIS værneting og afgøres efter dansk ret. Dette lovvalg omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. MEDISIS kan altid vælge at sagsøge køber ved dennes værneting, eller lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med loven.